Szanowni Państwo, Obywatele Miasta Łowicza!

Będę kandydował na burmistrza Miasta Łowicza w najbliższych wyborach samorządowych. Oferuję doświadczenie i umiejętności, które zdobyłem w całym dotychczasowym życiu zawodowym, które związane było z samorządem terytorialnym i gospodarką. Uznaję zasady konserwatywne w sprawach obyczajowych i wolność w działalności gospodarczej. Mieszkałem za granicą, pracowałem dla różnych miast w Polsce i wiem, że wiele spraw trzeba zorganizować w Naszym Mieście inaczej, niż to jest robione obecnie.

1. Zamierzam zmienić sposób, w jaki Łowicz jest zarządzany. Oceniając ostatnie kadencje, odnieść można wrażenie, że władzy wydaje się, że wie lepiej czego chcą obywatele niż oni sami. Nie zgadzam się z tym. Ludzie powinni rozumieć konsekwencje decyzji, które są podejmowane w ich imieniu. Obywatele muszą mieć wpływ na decyzje podejmowane w ratuszu. Uważam, że kwestie kluczowe dla naszej społeczności powinno rozstrzygać referendum. Decyzje można podejmować tylko znając ich konsekwencje i wpływ na budżet Miasta. Za ewentualne błędy płacimy wszyscy, dlatego rozstrzygnięcia nie mogą być oparte na intuicjach i „widzi-mi-się” burmistrza.(1)

2. Nie jestem związany z żadnym środowiskiem partyjnym i nie zabiegam o takie poparcie. Będę jednak współpracował ze wszystkimi, których pomysły i inicjatywy nas dotyczą. Miasto ma wspierać obywateli i ich pomysły, a nie ogłaszać wszem i wobec, że „się nie da”. Kluczem do wspólnego sukcesu jest partnerstwo, a nie obrażanie się na tych, którzy myślą inaczej.

3. Obserwowałem świat i wiem, że Łowicz ma potencjał, którego jeszcze nie wykorzystano. Wiem, jak pobudzić te inicjatywy i jak włączyć aktywność obywateli w sprawy Miasta. Znajdę argumenty, by ludzie wybrali Łowicz i chcieli tu zamieszkać, a ci którzy wyjechali, wrócili do swoich rodzin. Widzę rolę jaką w rozwoju Miasta mogą odgrywać obywatele-seniorzy. Rozumiem czego potrzebują przedsiębiorcy oraz w jaki sposób należy zdobywać partnerów, którzy wybiorą nasze Miasto na realizacje własnych projektów. Wiem czego wymagać od ekspertów i doradców. Znam się na projektach wspieranych przez środki unijne i będę skutecznie o nie aplikował. Potrafię zbudować ofertę inwestycyjną, turystyczną i edukacyjną Miasta, która będzie odpowiednia do wyzwań XXI wieku. Umiem zaproponować odpowiedź na pytanie, jaki będzie Łowicz za 20 lat. Takiej perspektywy obecne Miasto nie ma. Zrealizuję to, co wspólnie ustalimy.(2)

Urodziłem się w Łowiczu, tu się uczyłem i pracowałem. Łowiczanie nie są łatwymi ludźmi. Mamy swoje ambicje, własne zdanie i honor. Z trudem słuchamy innych. Jeśli jednak chcemy rozwoju naszego Miasta czas wziąć za nie odpowiedzialność. Zapraszam do współpracy wszystkich, którzy uznają, że Łowicz ciągle ma swoją szansę, którą razem możemy wykorzystać.

Paweł Kolas

(1) Budżet Miasta Łowicza na 2018 to ponad 167 mln zł (wydatki). To nasze pieniądze i nie można pozbawiać się wpływu na ich wydawanie.

(2) Szczegóły programu, takie jak sposoby realizacji celów ogłoszę w czasie kampanii wyborczej, zgodnie z przepisami Ordynacji wyborczej.