Archiwalne materiały Komitetu Wyborczego Wyborców Pawła Kolasa na Burmistrza Miasta Łowicza.